Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK Vladi RS in AUKN posredovala Vmesne ugotovitve in stališče v zvezi s TEŠ 6

Komisija za preprečevanje korupcije Vladi RS in AUKN posredovala Vmesne ugotovitve in stališče v zvezi s projektom Blok 6 – Termoelektrarna Šoštanj.Komisija se je odločila, da Vlado RS in druge pristojne organe obvesti o doslej ugotovljenih dejstvih in zaznavah v zvezi s TEŠ 6 iz naslednjih razlogov:

  • ker je nujno, da Vlada RS zagotovi, da pristojna ministrstva oziroma organi v njeni pristojnosti sprejmejo in argumentirajo odločitve, s katerimi se odlaša vrsto let, čeprav so po mnenju komisije ključne za zakonito in transparentno izvedbo projekta in razpolaganje z obsegom javnih sredstev, kot je predviden v primeru TEŠ 6
  • ker je nujno, da se Vlada RS, pristojna ministrstva in Agencija za upravljanje kapitalskih naložb opredelijo do ugotovitev obstoječih revizij projekta in sprejmejo ustrezne ukrepe za sanacijo ugotovljenih nepravilnosti in za zmanjševanje tveganj za njihovo ponovitev ter
  • ker komisija (brez ugotavljanja individualne odgovornosti – za to po ZPKor ni pristojna) nedvoumno ugotavlja, da je bil projekt, če upoštevamo izjemno velike vložke javnega denarja in s tem povezana korupcijska tveganja ter tveganja za smotrno porabo javnih sredstev, zasnovan in izveden netransparentno, ob pomanjkljivem nadzoru in obremenjen s političnimi in lobističnimi vplivi, zaradi česar so bila (in so še) v povezavi s projektom podana visoka tveganja za korupcijo ter nasprotje interesov.

Komisija poudarja, da je osrednji namen tega poročila predvsem opozorilo in poziv, da mora morebitna odločitev o nadaljevanju projekta TEŠ 6 vsebovati tako ukrepe za odpravo preteklih večjih in manjših nepravilnosti, kot tudi vzpostaviti dodatne mehanizme, ki bodo zagotavljali ustrezno spremljanje, nadzor, dosledno transparentnost in izogibanje nasprotju interesov pri nadaljnjem izvajanju projekta.

Dodajamo dokument, ki ga je komisija včeraj naslovila na vlado in ostale pristojne organe, v njem pa so podrobneje opisane ugotovitve, vključno s sumi kaznivih dejanj, nasprotja interesov, kršitve regulacije s področja lobiranja, neodzivnost določenih državnih organov in ostalo.

KPK Vladi RS in AUKN posredovala Vmesne ugotovitve in stališče v zvezi s TEŠ 6
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar