Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Author : mjesensek

Priporočila Vladi RS glede dajanja referenc ponudnikom na trgu

Komisija je zaključila postopek v zvezi s prijavo, ki se je nanašala na intervju predsednika vlade Roberta Goloba za podjetje Gallup. Kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Komisija ni potrdila, zato je postopek ustavila. Predsednik vlade ali njegov kabinet za intervju nista prejela plačila, o srečanju predsednika vlade s predstavniki podjetja Gallup pa[…]

Načelno mnenje v zvezi s sklepanjem pogodb, pri katerih obstajajo elementi delovnega razmerja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je sprejela načelno mnenje, da ravnanje uradnih oseb, ki v organih, kjer so zaposleni ali opravljajo funkcijo, sklepajo in podpisujejo civilnopravne pogodbe, pri katerih obstajajo elementi delovnega razmerja, pri tem pa omogočijo nedovoljeno korist bodisi sebi ali drugim osebam, s katerimi so na kakršen koli način povezani, predstavlja sum korupcije,[…]

Komisija sume kršitev pri oddajanju vile na Bledu odstopila v obravnavo drugim pristojnim organom

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede oddajanja vile na Bledu v lasti poslanca Branka Grimsa. Zaradi zaznanih sumov kršitev predpisov iz pristojnosti drugih državnih organov je primer odstopila Državnemu zboru RS (DZ), Finančni upravi RS (FURS) in Geodetski upravi RS (GURS), sama pa zadevo zaključila, saj kršitev iz lastnih pristojnosti glede na[…]

Komisija zaradi izplačil neizrabljenih dopustov ministrov Vladi RS izdala priporočila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v postopku zaradi suma nasprotja interesov pri odločanju o izplačilih denarnih nadomestil za neizkoriščen del letnega dopusta posameznim ministrom zaradi zaznanih korupcijskih tveganj na Vlado RS naslovila več priporočil, kako naj zagotovi, da bo sprejemanje odločitev bolj transparentno. Trenutna praksa sprejemanja odločitev namreč ne dosega standarda transparentnosti, ki se[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Jože Podgoršek

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Podgorška vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 11. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Jože Podgoršek OPIS OKOLIŠČIN:[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Boštjan Koritnik

Komisija je zoper kršitelja Boštjana Koritnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 30. 11. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Boštjan Koritnik OPIS OKOLIŠČIN:[…]

Zaključen postopek glede sklepanja svetovalnih pogodb Ministrstva za zdravje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek obravnave v zvezi z sklepanjem svetovalnih pogodb na Ministrstvu za zdravje. Zaradi zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov je Komisija zadevo odstopila v obravnavo policiji, Inšpektoratu za delo in Finančni upravi RS (FURS), sama pa je postopek ustavila. Komisija je v marcu in aprilu 2023 prejela[…]

17. decembra se za podjetja izteče rok za vzpostavitev notranje prijavne poti

Konec tedna, 17. decembra 2023, se izteče rok, do katerega morajo notranjo pot za prijavo kršitev v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) vzpostaviti zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih. Komisija za preprečevanje korupcije zato znova poziva vsa podjetja, ki so zavezana vzpostaviti notranjo prijavno pot, da to pravočasno storijo. Zavezanci[…]

Integriteta je ključ do preprečevanja korupcije, zato potrebuje svoje ambasadorje

»Uspešno preprečevanje korupcije krepi pravno državo in mir, povečuje varnost in spodbuja razvoj družbe. Prinaša dobrobit za vse in zato mora biti v interesu vseh nas. Le tako, z upoštevanjem teh vodil in z medsebojnim sodelovanjem, tlakujemo pot do družbe, v kakršni, verjamem, si vsi želimo živeti: kjer bo integriteta postala standard tudi v praksi,[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar