Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odločitev o nasprotju interesov: Jože Podgoršek

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Podgorška vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 11. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK.

KRŠITELJ: Jože Podgoršek

OPIS OKOLIŠČIN: Minister je storil prekršek s tem, ko se na dopisni seji Komisije Vlade Republike Slovenije za administrative zadeve in imenovanja ni izločil iz postopka obravnave in odločanja o zadevi, ki se je nanašala nanj samega, in o tem, da se odloča o njegovi vlogi, ni pisno obvestil svojega nadrejenega oziroma predstojnika, tj. predsedujočega Komisiji Vlade Republike Slovenije za administrative zadeve in imenovanja.

SANKCIJA: opomin

Odločitev o nasprotju interesov: Jože Podgoršek
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar