Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

17. decembra se za podjetja izteče rok za vzpostavitev notranje prijavne poti

Konec tedna, 17. decembra 2023, se izteče rok, do katerega morajo notranjo pot za prijavo kršitev v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) vzpostaviti zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih. Komisija za preprečevanje korupcije zato znova poziva vsa podjetja, ki so zavezana vzpostaviti notranjo prijavno pot, da to pravočasno storijo.

Zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev do 17. 12. 2023 so podjetja z od 50 do 249 zaposlenimi, v izjemah, ki jih določa zakon (na primer če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov ter ravnanja z njimi, pridobivanja sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki), pa tudi podjetja z manj zaposlenimi. V primeru, da podjetja ne izpolnijo svoje zakonske obveznosti, ZZPri določa tudi prekrškovno sankcijo tako za pravne osebe kot za odgovorne osebe pravnih oseb.

Postopek vzpostavitve notranje prijavne poti

Zavezanci vzpostavijo notranjo pot za prijavo kršitev tako, da:

  • določijo poseben elektronski naslov in telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijav;
  • določijo ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja;
  • izmed zaposlenih imenujejo zaupnika.

Notranjo prijavno pot mora zavezanec podrobneje urediti z notranjim aktom, katerega obvezna vsebina je urejena v ZZPri. Zakon zavezancem omogoča določitev zunanjega ponudnika storitve prejemanja prijav, tistim z manj kot 250 zaposlenimi pa tudi delitev sredstev za prejemanje prijav in preiskave prijavljenih kršitev.

Zavezanci v javnem sektorju in zasebna podjetja, ki imajo 250 ali več zaposlenih, so morali notranjo pot za prijavo kršitev vzpostaviti že do maja letos.

Dodatne informacije in odgovori na pogosta vprašanja

Informacije o vzpostavitvi notranje poti za prijavo, zavezancih in nalogah zaupnika smo zbrali na tej povezavi.

Na naši spletni strani smo objavili tudi odgovore na pogosta vprašanja v zvezi z ZZPri.

Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na e-naslovu zzpri@kpk-rs.si.

17. decembra se za podjetja izteče rok za vzpostavitev notranje prijavne poti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar