Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Priporočila Vladi RS glede dajanja referenc ponudnikom na trgu

Komisija je zaključila postopek v zvezi s prijavo, ki se je nanašala na intervju predsednika vlade Roberta Goloba za podjetje Gallup. Kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Komisija ni potrdila, zato je postopek ustavila. Predsednik vlade ali njegov kabinet za intervju nista prejela plačila, o srečanju predsednika vlade s predstavniki podjetja Gallup pa je Kabinet predsednika vlade objavil novico, zato v tem primeru ni šlo za lobističen stik (pogoj, da lahko govorimo o lobističnem stiku, je, da gre za nejaven stik).

Ker pa je Komisija med postopkom zaznala korupcijska tveganja, je Vladi Republike Slovenije izdala priporočila, in sicer da za funkcionarje v Vladi Republike Slovenije in ministrstvih pripravi usmeritve oziroma pravila ustreznega ravnanja v primerih, ko funkcionar v svojstvu opravljanja funkcije daje reference izdelkom ali storitvam ponudnikov na trgu.

Komisija je Vlado RS zaprosila, da jo v treh mesecih od prejema priporočila obvesti o sprejetih ukrepih.

Priporočila Vladi RS objavljamo v nadaljevanju.

Priporočila Vladi RS glede dajanja referenc ponudnikom na trgu

Priporočila Vladi RS glede dajanja referenc ponudnikom na trgu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar