Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: december 2023

ZZPri: od 1. 1. 2024 možno elektronsko poročanje o prijavah

Zavezance in organe za zunanjo prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) obveščamo, da smo na spletnih straneh Komisije vzpostavili elektronska obrazca za poročanje podatkov o notranjih in zunanjih prijavah v skladu z ZZPri (povezava). Podatke morajo Komisiji posredovati do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto, in sicer tudi če v tekočem letu niso[…]

Konec januarja 2024 rok za poročanje registriranih lobistov in interesnih organizacij o lobističnih stikih

Konec januarja se izteče rok za poročanje registriranih lobistov o svojih aktivnostih za leto 2023. Lobist, ki je vpisan v register lobistov, mora namreč v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Komisiji pisno poročati o svojem delu, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Registrirani lobist[…]

Komisija sume kršitev pri oddajanju vile na Bledu odstopila v obravnavo drugim pristojnim organom

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek glede oddajanja vile na Bledu v lasti poslanca Branka Grimsa. Zaradi zaznanih sumov kršitev predpisov iz pristojnosti drugih državnih organov je primer odstopila Državnemu zboru RS (DZ), Finančni upravi RS (FURS) in Geodetski upravi RS (GURS), sama pa zadevo zaključila, saj kršitev iz lastnih pristojnosti glede na[…]

Komisija zaradi izplačil neizrabljenih dopustov ministrov Vladi RS izdala priporočila

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v postopku zaradi suma nasprotja interesov pri odločanju o izplačilih denarnih nadomestil za neizkoriščen del letnega dopusta posameznim ministrom zaradi zaznanih korupcijskih tveganj na Vlado RS naslovila več priporočil, kako naj zagotovi, da bo sprejemanje odločitev bolj transparentno. Trenutna praksa sprejemanja odločitev namreč ne dosega standarda transparentnosti, ki se[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Jože Podgoršek

Komisija je zoper kršitelja Jožeta Podgorška vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 11. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Jože Podgoršek OPIS OKOLIŠČIN:[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Boštjan Koritnik

Komisija je zoper kršitelja Boštjana Koritnika vodila postopek o prekršku in izdala odločbo zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK ter posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 30. 11. 2023. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Boštjan Koritnik OPIS OKOLIŠČIN:[…]

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za preventivo (šifra DM 44022, šifra DM po ZSPJS C017337)

Danes, dne 19. 12. 2023, objavljamo Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za preventivo (šifra DM 44022, šifra DM po ZSPJS C017337) s polnim delovnim časom, ki je bil objavljen dne 5. 6. 2023, rok za prijavo pa se je iztekel dne 13. 6. 2023. obvestilo_o_koncanem_JN

Sklic 44. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 44. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 12.[…]

Zaključen postopek glede sklepanja svetovalnih pogodb Ministrstva za zdravje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek obravnave v zvezi z sklepanjem svetovalnih pogodb na Ministrstvu za zdravje. Zaradi zaznanih sumov kršitev iz pristojnosti drugih organov je Komisija zadevo odstopila v obravnavo policiji, Inšpektoratu za delo in Finančni upravi RS (FURS), sama pa je postopek ustavila. Komisija je v marcu in aprilu 2023 prejela[…]

Z utrjevanjem integritete učencev do družbe spoštovanja, zaupanja in etike

Predstavnica Komisije za preprečevanje Korupcije (Komisija) Barbara Fürst je sinoči po slovenskem času na posebnem spremljevalnem dogodku 10. zasedanja Konference držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov proti korupciji (CoSP UNCAC) v Atlanti, ZDA, poudarila pomen krepitve integritete v šolskem prostoru in vlogo zaposlenih pri tem. Skupaj s predstavnico Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) mag. Klavdijo Šipuš[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar