Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

ZZPri: od 1. 1. 2024 možno elektronsko poročanje o prijavah

Zavezance in organe za zunanjo prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) obveščamo, da smo na spletnih straneh Komisije vzpostavili elektronska obrazca za poročanje podatkov o notranjih in zunanjih prijavah v skladu z ZZPri (povezava). Podatke morajo Komisiji posredovati do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto, in sicer tudi če v tekočem letu niso prejeli prijav po ZZPri.

V skladu s šestnajstim odstavkom 9. člena in četrtim odstavkom 15. člena ZZPri morajo zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo in organi za zunanjo prijavo Komisiji sporočiti podatke o vseh prijavah, ki so jih prejeli na podlagi določb ZZPri, zakonski rok za poročanje pa je 1. marec tekočega leta za podatke iz preteklega leta – za leto 2023 je tako rok za poročanje do 1. marca 2024. Poročanje je obvezno tudi v primeru, da zavezanci in organi za zunanjo prijavo v tekočem letu niso prejeli prijav po ZZPri.

Predmetne podatke o prijavah potrebujemo za pripravo skupnega letnega poročila v skladu s 7. točko 26. člena ZZPri in poročanje skupnih podatkov na podlagi zahteve Evropske komisije.

Sankcije za neporočanje

V izogib nevšečnostim še opozarjamo, da je kršitev dolžnosti poročanja podatkov Komisiji v zakonsko določenem roku prekršek, za katerega so predpisane naslednje globe:

  • od 3.000 do 6.000 evrov za srednje ali velike gospodarske družbe;
  • od 2.000 do 4.000 evrov za druge pravne osebe;
  • od 1.000 do 2.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika;
  • od 300 do 2.000 evrov za odgovorno osebo državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti, druge pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Dodatne informacije

V primeru vprašanj pri izpolnjevanju obrazcev smo dosegljivi po telefonu 01/400-5710. Več informacij o ZZPri je tudi na spletni strani Komisije.

ZZPri: od 1. 1. 2024 možno elektronsko poročanje o prijavah
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar