Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 44. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 44. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 21. 12. 2023, ob 11.30 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 43. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev
3. Predlog za uvedbo postopka preiskave
4. Predlog Odločb
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 44. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar