Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: november 2023

Obvestilo o uvedbi preiskave zoper nekdanjo ministrico za javno upravo

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je na podlagi predhodnega preizkusa v zadevi izvedbe Javnega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju na Ministrstvu za javno upravo uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik. Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijav, ki jih je prejela v[…]

Dan komunikatorjev javnega sektorja: negativne kritike kot priložnost za izboljšave

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in svetnica za odnose z javnostmi Komisije Iva Gruden sta danes s prvim nastopom dneva otvorila letošnji 5. Dan komunikatorjev javnega sektorja. S prispevkom z naslovom »Od kritike do kreativnega odzivanja« sta prisotne nagovorila na temo prevzemanja lastne odgovornosti v komuniciranju z javnostmi ter na kritikah[…]

Ta teden dve spletni usposabljanji za javne uslužbence o orodjih za obvladovaje korupcijskih in drugih tveganj

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta v tem tednu dvakrat usposabljala javne uslužbence o orodjih za obvladovaje korupcijskih in drugih sorodnih tveganj. Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič je o integriteti, etiki in preprečevanju korupcije v okviru Upravne akademije usposabljal vodje vseh ravni v javni upravi, nadzornik višji svetovalec Žarko Lipovec pa[…]

Tržnica idej: od integritete v šolah do integritetne družbe

Na Osnovni Šoli Brezovica pri Ljubljani se je danes pod naslovom Tržnica idej odvijal zaključni dogodek pilotnega projekta Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah, ki ga od leta 2021 skupaj koordinirata Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ). Gre za prvi korak pri umeščanju vsebin za krepitev integritete v osnovne šole[…]

Sklic 40. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 40. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 28. 11.[…]

Dr. Robert Šumi o pomenu integritetnega vodenja nagovoril vodilne v zdravstvu

Predsednik Komisije za preprečevanje Korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v Rogaški Slatini o pomenu vodenja z integriteto in zgledom nagovoril udeležence tradicionalnega Posveta direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu. Letošnji dogodek se je s slavnostno noto odvijal v luči praznovanja 60. obletnice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Predstavil je pojem integritete kot skupka vrlin,[…]

Zaključen postopek glede suma nasprotja interesov državne sekretarke MOPE

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek obravnave zadeve glede sumov nasprotja interesov mag. Tine Seršen, državne sekretarke na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v povezavi s pripravo Pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave za obnovljive vire energije (Pravilnik) in Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne[…]

Predsednik Komisije o integriteti danes nagovoril šolnike in gospodarstvenike

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je o pomenu osebne in poslovne integritete vodje oziroma posameznika na položaju danes najprej v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS (ZRSŠ) nagovoril zaposlene v izobraževanju, nato pa v okviru 8. Foruma poslovne integritete in transparentnosti, ki ga organizira Transparency International Slovenia (TI Slovenia), še predstavnike[…]

Sklic 39. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 39. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 23. 11.[…]

Obvestilo o uvedbi preiskave zoper predsednika vlade

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zoper predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na Ministrstvu za notranje zadeve. Komisija je predhodni preizkus v zadevi uvedla na podlagi decembra 2022 prejete[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar