Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 39. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 39. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 23. 11. 2023, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije, na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 38. seje senata Komisije
2. Predlog Dovoljenja za sklenitev pogodbe brez protikorupcijske klavzule
3. Predlog Ugotovitev
4. Predlog za uvedbo postopka preiskave
5. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 39. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar