Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Tržnica idej: od integritete v šolah do integritetne družbe

Na Osnovni Šoli Brezovica pri Ljubljani se je danes pod naslovom Tržnica idej odvijal zaključni dogodek pilotnega projekta Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah, ki ga od leta 2021 skupaj koordinirata Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ). Gre za prvi korak pri umeščanju vsebin za krepitev integritete v osnovne šole in vrtce.

Sodelujoči na Tržnici idej.
Sodelujoči na Tržnici idej 2023.

Njegov namen je bil oblikovati in preizkusiti mehanizme, ki bi z nadgradnjo obstoječih učnih programov vzpostavljali pozitiven odnos do integritete posameznika, skupnosti oziroma družbe ter s tem krepili integriteto otrok, posredno pa tudi integriteto učiteljev ter šol in vrtcev.

Na današnjem zaključnem dogodku, ki so ga otvorili z uvodnimi nagovori ravnateljice OŠ Brezovica pri Ljubljani Mete Trček, vodje projekta na Komisiji Barbare Fürst in vodje projekta na ZRSŠ mag. Klavdije Šipuš, so organizatorji združili 15 šol in dva vrtca iz vse Slovenije, ki s svojimi aktivnostmi v projektu Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah na ustvarjalen in inovativen način vpeljujejo integriteto v vzgojno – izobraževalni proces. Prisotni so se seznanili z izvedenimi aktivnostmi v podporo krepitve integritete otrok, si izmenjali ugotovitve in ideje ter mrežili s kolegi.

Pilotni projekt že od začetka deležen dobrega odziva

Projekt je bil javnosti prvič predstavljen že ob Mednarodnem dnevu boja proti korupciji decembra 2021 in je bil deležen precej zanimanja in pohval. Že njegovi preliminarni rezultati lansko leto pa so bili spodbudni. Šole so se samoiniciativno odločale za nadaljevanje sodelovanja pri projektu (na začetku je k projektu pristopilo pet šol), pridružile pa so se tudi številne nove. V dveh šolskih letih izvajanja je na njem sodelovalo 17 osnovnih šol in dva vrtca, skoraj vsi – od koroške Mute prek Selnice ob Dravi in Kočevja do Brezovice pri Ljubljani – pa so se danes predstavili tudi na Tržnici idej.

Stojnica na Tržnici idej 2023.
Stojnica na Tržnici idej 2023.
Utrinek s Tržnice idej 2023.
Utrinek s Tržnice idej 2023.
Integriteta v osnovnih šolah je del širše slike

Pilotni projekt je bil prvi korak k umeščanju integritete v vzgojno-izobraževalne programe in ustanove. S svojo vsebino se povezuje tudi z že vpeljanimi mehanizmi in aktivnostmi za krepitev aktivnega državljanstva ter varnega in spodbudnega učnega okolja. Zasnova projekta predvideva sočasno nadgradnjo učnih vsebin, krepitev integritete učiteljev, spodbuja integriteto izobraževalnih ustanov ter vodenje z zgledom njihovih predstojnikov.

Z zavedanjem pomembne vloge izobraževalnega sistema pri krepitvi pomena integritete v družbi je Komisija v sodelovanju s partnerji zasnovala širši dolgoročni preventivni projekt Integriteta: skupni cilj generacij, katerega del je tudi omenjeni danes predstavljeni pilotni projekt. Glavni dolgoročni cilj pa je torej družba, v kateri je integriteta visoko cenjena osebna vrednota, kar predstavlja enega osnovnih gradnikov demokratične družbe in pravne države.

Tržnica idej: od integritete v šolah do integritetne družbe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar