Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek glede suma nasprotja interesov državne sekretarke MOPE

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek obravnave zadeve glede sumov nasprotja interesov mag. Tine Seršen, državne sekretarke na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v povezavi s pripravo Pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave za obnovljive vire energije (Pravilnik) in Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE). Na podlagi razpoložljivih informacij kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Komisija ni potrdila, zato je postopek ustavila.

Komisija je junija letos na podlagi medijskih objav na lastno pobudo uvedla postopek predhodnega preizkusa v povezavi z očitki glede domnevnega nasprotja interesov mag. Tine Seršen pri pripravi Pravilnika in ZUNPEOVE v času, ko je bila zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI). MZI naj bi na osnovi omenjenih dokumentov omogočil posel podjetju, ki je v lasti svaka mag. Tine Seršen, poleg tega pa naj bi sume nepravilnosti povzročalo tudi dejstvo, da je soprog mag. Tine Seršen zaposlen v Službi RS za zakonodajo. Kasneje je v povezavi s predmetno zadevo Komisija prejela še dve prijavi zoper mag. Tino Seršen s podobnimi očitki

V okviru predhodnega preizkusa prijave je Komisija vpogledala v javno dostopne evidence in pridobila vso relevantno dokumentacijo MZI in MOPE. Ugotovila je, da se pri pripravi Pravilnika in ZUNPEOVE mag. Tina Seršen ni znašla v nasprotju interesov, saj določbe teh predpisov izrecno ne urejajo pravic, razmerij ali obveznosti za poslovni subjekt njenega svaka oziroma ne določajo izključne pravice posameznemu pravnemu subjektu, pač pa oba predpisa veljata splošno, za vse pravne osebe, ki delujejo na konkretnem področju. Glede očitka v povezavi s prilagojenostjo predpisa enemu samemu ponudniku je Komisija pridobila pojasnila, da je ponudnikov (fizičnih in pravnih oseb) balkonskih sončnih elektrarn na območju Republike Slovenije in Evrope več. V primeru oblikovanja podanih zakonskih rešitev tako ne moremo govoriti o zasebnem interesu v okviru nasprotja interesov, kot ga opredeljuje ZIntPK. 

Zaključen postopek glede suma nasprotja interesov državne sekretarke MOPE
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar