Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Dr. Robert Šumi o pomenu integritetnega vodenja nagovoril vodilne v zdravstvu

Predsednik Komisije za preprečevanje Korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes v Rogaški Slatini o pomenu vodenja z integriteto in zgledom nagovoril udeležence tradicionalnega Posveta direktorjev in vodstvenih delavcev v zdravstvu. Letošnji dogodek se je s slavnostno noto odvijal v luči praznovanja 60. obletnice Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Predstavil je pojem integritete kot skupka vrlin, kot so pravičnost, poštenost, odgovornost, profesionalnost, transparentnost, kot skladnost misli in besed z našimi dejanji in delovanjem v okviru veljavnih norm in veljavnega prava. Izpostavili je ključno vlogo integritete v politiki, pravu, javnem sektorju in družbi nasploh pri krepitvi vladavine prava. Pri tem je opozoril, da integriteta danes pogosto še vedno velja za nadstandard, čeprav imamo na razpolago vse možnosti, da na vseh ravneh družbe postane standard.

Visoka stopnja integritete, je poudaril dr. Šumi, je temelj etičnega in profesionalnega ravnanja, etično ravnanje in profesionalizem pa sta temelj trajnostnega razvoja družbeno odgovorne organizacije ali družbe, ki ji ljudje zaupajo. Pri tem osebno odgovornost nosijo nosilci javnih funkcij, ki morajo z dobrim zgledom slediti visoki stopnji integritete. Osvetlil je še en vidik njene vloge pri vzpostavljanju družbe zaupanja – integriteta je predpogoj za zaupanje, oseba z visoko stopnjo integritete pa vedno sledi legalnosti (zakonom) in ne legitimnosti (intimnim prepričanjem, kaj je prav), kadar ti dve nista skladni. V povezavi s tem je izpostavil pomen stanja v družbi, v kateri sta legalnost in legitimnost skladni.

V zaključku je dr. Šumi opozoril še na nujnost zmanjševanja razkoraka med teorijo in prakso, ko govorimo o prepovedanih ravnanjih, tj. med tem, k čemur stremimo, in tem, kako dejansko delujemo v praksi. Tudi pri tem, je poudaril, ključno vlogo igra prav integriteta.  

Dr. Robert Šumi o pomenu integritetnega vodenja nagovoril vodilne v zdravstvu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar