Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Obvestilo o uvedbi preiskave zoper nekdanjo ministrico za javno upravo

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je na podlagi predhodnega preizkusa v zadevi izvedbe Javnega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju na Ministrstvu za javno upravo uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijav, ki jih je prejela v septembru in oktobru letos. Po preučitvi pridobljene in razpoložljive dokumentacije Ministrstva za javno upravo in nekaterih drugih ministrstev je senat Komisije na seji 23. 11. 2023 zaradi zaznanega suma kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki urejajo nasprotje interesov, sprejel sklep o uvedbi preiskave glede ugotavljanja dejanskega obstoja nasprotja interesov. Obravnavana oseba je o uvedbi preiskave že prejela obvestilo, zato Komisija zaradi izkazanega interesa o tem seznanja tudi javnost. S preiskavo se nadaljuje postopek v povezavi s sumi kršitev nasprotja interesov nekdanje ministrice. Ostale očitke glede sumov kršitev v postopku izvedbe javnega razpisa pa Komisija še preverja v predhodnem preizkusu.

Pri tem Komisija poudarja, da bo šele nadaljnji postopek pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij o zadevi bo Komisija zaradi interesov postopka lahko podala po zaključku. 

Obvestilo o uvedbi preiskave zoper nekdanjo ministrico za javno upravo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar