Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: julij 2022

Ustavno sodišče pritrdilo mnenju Komisije glede sprejemanja uredbe o hrupu

Ustavno sodišče je nedavno presodilo, da je Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uredba) neskladna z ustavo. O Uredbi je Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) marca 2018 podala izčrpno mnenje, v katerem je poudarila predvsem netransparentnost postopka priprave predpisa, zato odločitev sodišča kaže na pomembno pristojnost Komisije glede zakonodajnega pregleda v smeri krepitve[…]

Sklic 28. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 28. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 20. 7. 2022, ob 9.00[…]

Vodji služb na Komisiji ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih

Dve vodji služb na Komisiji sta ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih. Vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik je v torek predavala na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič pa danes na Ministrstvu za pravosodje (MP). Mag. Vita Habjan Barborič in dr. Sebastjan Zbičajnik.[…]

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK SVETNIK (m/ž) v Službi za nadzor za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 33021, šifra DM po ZSPJS C017326)

Danes, dne 13. 7. 2022, objavljamo Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta NADZORNIK SVETNIK (m/ž) v Službi za nadzor za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 33021, šifra DM po ZSPJS C017326), ki je bil objavljen dne 14. 3. 2022, rok za prijavo pa se je iztekel dne[…]

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC KOMISIJE v Uradu Komisije (m/ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22052, šifra DM po ZSPJS C017320)

Danes, dne 13. 7. 2022, objavljamo Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC KOMISIJE v Uradu Komisije (m/ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 22052, šifra DM po ZSPJS C017320) , ki je bil objavljen dne 25. 3. 2022, rok za prijavo pa se je iztekel[…]

Pravnomočne ugotovitve o kršitvi nasprotja interesov člana Občinskega sveta Občine Domžale

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem člana Občinskega sveta Občine Domžale Mateja Oražma. Ugotovila je, da se je občinski svetnik z glasovanjem o sklepih, katerih predlagatelj je bil sam, znašel v nasprotju interesov in ravnal v nasprotju s 37. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).[…]

S skupnimi močmi do odličnosti

Glavni dolgoročni cilj Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) je družba, v kateri je integriteta visoko cenjena osebna vrednota, kar predstavlja enega osnovnih gradnikov demokratične družbe in pravne države. Z zavedanjem, da ima pomembno vlogo pri krepitvi integritete v družbi tudi izobraževalni sistem, smo v sodelovanju s partnerji zasnovali dolgoročni preventivni projekt »Integriteta: skupni cilj generacij«,[…]

Predsednik Komisije danes na sestanku z ministrom za zdravje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes srečal tudi z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom. Predsednik Komisije in minister sta se v pogovoru dotaknila skupnih izzivov na področju zdravstva in se dogovorila za okrepljeno sodelovanje med ministrstvom in Komisijo pri prizadevanjih za odpravo korupcije oziroma korupcijskih tveganj v zdravstvu.

Srečanje predsednika Komisije s predsednico računskega sodišča

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes srečal z novo predsednico Računskega Sodišča RS Jano Ahčin. Nova predsednica Računskega sodišča RS Jana Ahčin in predsednik Komisije dr. Robert Šumi Srečanje, ki je bilo spoznavne narave, je potekalo v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju. Predsednika sta se zavezala k nadaljnjemu odličnemu sodelovanju[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar