Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 28. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 28. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 20. 7. 2022, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 27. seje senata Komisije
2. Predlog Sklepa o vpogledu v spis
3. Predlog Odločbe/dovoljenja za opravljanje dodatne dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Predlog Poročila z ugotovitvami iz nadzorov Načrtov integritete v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022
5. Predlog Sistemskega pojasnila o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja
6. Predlog Sistemskega pojasnila o protikorupcijski klavzuli
7. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
David Lapornik, namestnik predsednika

Sklic 28. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar