Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vodji služb na Komisiji ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih

Dve vodji služb na Komisiji sta ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih. Vodja Službe za nadzor Katja Mihelič Sušnik je v torek predavala na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič pa danes na Ministrstvu za pravosodje (MP).

Mag. Vita Habjan Barborič in dr. Sebastjan Zbičajnik. Foto: MP

Katja Mihelič Sušnik je vodstvu MGRT pojasnila vse o institutih Zakona o integriteti in preprečevanja korupcije (ZIntPK) s poudarki za področje njihovega dela. Tako se je 20 slušateljev, vključno z ministrom in državnima sekretarjema, na konkretnih primerih seznanilo z obveznostmi funkcionarjev v povezavi z lobiranjem, darili, premoženjskim stanjem, omejitvami poslovanja, nasprotjem interesov in nezdružljivostjo funkcij, največ vprašanj pa je bilo s področja lobiranja.

Mag. Vita Habjan Barborič pa je danes kabinetu MP podrobno predstavila institut lobiranja. Med drugim je šestim navzočim podala tudi ločnico, kdaj gre pri nekem stiku za lobiranje in kdaj za nedovoljene stike.

Vodji služb na Komisiji ta teden usposabljali zaposlene na dveh ministrstvih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar