Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: maj 2022

Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom oblikovanja celostnega pojasnila o področju nasprotja interesov sprejela novo sistemsko pojasnilo, ki je priročniško naravnano in za lažje razumevanje zakonskih določb vsebuje tudi številne primere iz prakse. Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov celovito pojasnjuje ureditev področja nasprotja interesov, tudi kdaj za to področje veljajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)[…]

Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 2. 6. 2022, ob 9.00[…]

Opravičilo Komisije za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v sodnem postopku v zvezi z odškodninsko tožbo Stanislave Setnikar Cankar sklenila sodno poravnavo. Poravnava je bila sklenjena po tem, ko je Vrhovno sodišče RS oktobra 2021 ugodilo zahtevi za revizijo tožnice in razveljavilo sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, slednje pa je nato odločilo, da se zadeva vrne Okrožnemu[…]

Komisija objavila razpis Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila javni razpis Integriteta – učni modul za usposabljanje učiteljev, ki je namenjen neprofitnim organizacijam zasebnega sektorja. Letošnji razpis sledi lanskemu Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah. Predmet javnega razpisa sta izdelava učnega modula za usposabljanje in ozaveščanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev na temo integritete ter enkratna pilotna izvedba usposabljanja[…]

Predsednik Komisije med glavnimi govorniki mednarodne konference

Predstavnika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) sta ta teden v okviru svojih preventivnih dejavnosti izvedla dva nastopa. Pomočnik predsednika Komisije Rado Jože Kerč je slušateljem Fakultete za varnostne vede predstavil delovanje Komisije, predsednik Komisije dr. Robert Šumi pa je v sodelovanju z Inštitutom notranjih revizorjev (IIA) slušateljem revizorske konference predstavil vpliv integritete na profesionalnost revizorjev.[…]

Kršitev integritete člana Občinskega sveta Občine Domžale

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem člana občinskega sveta Občine Domžale Mateja Oražma. Ugotovila je, da je občinski svetnik z žaljivim komuniciranjem in nezakonitimi pritiski kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne. Komisija je na podlagi prijave v letu 2021 uvedla postopek v zvezi z ravnanjem občinskega svetnika Mateja[…]

Na Komisiji zaključena oba postopka v zvezi z očitki o nepravilnostih poslovanja župana Ilirske Bistrice

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede nepravilnosti pri poslovanju župana Občine Ilirska Bistrica Emila Rojca. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo. Glede na nekatere objave v medijih, ki so v naslovih prispevkov napačno navajali, da je Komisija[…]

Komisija objavlja Letno poročilo in Oceno stanja Komisije za leto 2021

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v Letnem poročilu in Oceni stanja za leto 2021 kot najbolj problematična področja, za katera je pristojna v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), izpostavlja integriteto, nasprotje interesov in nezdružljivosti funkcij. Opozarja tudi na nespoštovanje odločitev Komisije in priporočil, ki jih subjektom javnega sektorja daje z namenom[…]

Predstavnica Komisije moderirala mednarodno razpravo o kulturi integritete

Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič se je kot članica GRECO (Skupina držav proti korupciji – GRECO) Biroja udeležila konference Kultura integritete – krepitev preprečevanja korupcije, ki je med 23. in 24. majem 2022 potekala v Šibeniku.  Na konferenci je moderirala razpravo z naslovom Kultura integritete: od nacionalnih do mednarodnih izkušenj,[…]

22. seja senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 30. 5. 2022, ob 11.00[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar