Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Na Komisiji zaključena oba postopka v zvezi z očitki o nepravilnostih poslovanja župana Ilirske Bistrice

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede nepravilnosti pri poslovanju župana Občine Ilirska Bistrica Emila Rojca. Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato prijave ni sprejela v nadaljnjo obravnavo.

Glede na nekatere objave v medijih, ki so v naslovih prispevkov napačno navajali, da je Komisija začela preiskavo domnevnega podkupovanja ilirskobistriškega župana, pojasnjujemo, da Komisija zoper omenjenega župana ne vodi preiskave. Je pa v okviru predhodnega preizkusa prijave, ki se je nanašala na župana Ilirske Bistrice, ugotovila, da se del očitkov nanaša na sum kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in prejemanja podkupnine po določbah Kazenskega zakonika. Glede na navedeno je Komisija prijavo odstopila v reševanje Policiji. Pri tem pojasnjujemo, da Komisija ni pristojna za obravnavo sumov storitve kaznivih dejanj oziroma za zbiranje obvestil v predkazenskem postopku; pristojnosti Komisije so namreč opredeljene z ZIntPK. Del prijave je Komisija odstopila tudi v pristojno reševanje Nadzornemu odboru Občine Ilirska Bistrica.

Del prijave, ki se je nanašala na očitke glede sprejemanja vrednega darila in neporočanja Komisiji glede tega, je Komisija obravnavana ločeno. Na podlagi predhodnega preizkusa v tem delu prijave in na podlagi razpoložljivih dokazov je ugotovila, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije, zato je tudi ta postopek ustavila.

Na Komisiji zaključena oba postopka v zvezi z očitki o nepravilnostih poslovanja župana Ilirske Bistrice
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar