Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

22. seja senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 22. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 30. 5. 2022, ob 11.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 21. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev
3. Obravnava Ugotovitev s Priporočili
4. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru s Priporočili
5. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
6. Predlog za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega nasprotja interesov in njegovih posledic
7. Predlog za uvedbo preiskave
8. Predlog Sistemskega pojasnila o nadzoru nad premoženjskim stanjem
9. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

22. seja senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar