Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 23. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 23. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 2. 6. 2022, ob 9.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 22. seje senata Komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Seznanitev senata Komisije o prejetem obvestilu funkcionarja o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti (26. člen ZIntPK)
4. Predlog Odločbe o vpisu lobista v register lobistov
5. Obravnava Ugotovitev
6. Predlog za uvedbo postopka preiskave
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 23. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar