Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: september 2012

Mnenje KPK glede korupcijskih tveganj v zvezi z aktualnimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) je na seji 21. 9. 2012 sprejela mnenje glede neustreznosti spreminjanja zakonodaje s področja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter povezanimi korupcijskimi tveganji, ki je bilo posredovano vsem poslanskim skupinam in nepovezanim poslancem.

Mnenje KPK glede korupcijskih tveganj v zvezi z aktualnimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Na podlagi 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2; Ur.l. RS, št. 69/2011) sprejema Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) mnenje glede postopka sprejemanja sprememb zakona s področja stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter že veljavnega Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih[…]

Ustvarjalni natečaj KPK za osnovne šole »Povej z majico«

Cilj Ustvarjalnega natečaja za osnovne šole »Povej z majico« je vzpodbuditi mladostnike k razmišljanju o vsebinah, povezanih z vrednotami kot so poštenost, pravičnost, enakost in integriteta posameznika, o posledicah, do katerih lahko pride, kadar posameznik in družba teh vrednot ne spoštujeta in razvijata, ter ključno – razvijati sposobnost razumevanja in reševanja etičnih vprašanj, s katerimi[…]

Napake po znižani ceni

Vsakdo lahko naredi napako, vendar samo idiot vztraja pri njenem ponavljanju, je pred dobrima dvema tisočletjema rekel Cicero. Ne, to res ni zahtevna ugotovitev. Načeloma so stvari enostavne. Če nam doma dež zaradi odprtega okna enkrat zalije sobo, bomo po tem ob odhodu od doma vedno pozorni, da so okna zaprta. Nekaj smo se naučili.[…]

KPK: ugotovitve poročila TI pričakovane in večinoma odraz realnega stanja

Po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije so ugotovitve poročila Transparency International (TI) o implementaciji OECD Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju – tako globalne kot konkretne glede Slovenije – pričakovane in večinoma odraz realnega stanja, ki ga komisija zaznava tako v Sloveniji kot pri svojem sodelovanju v delovni skupini OECD[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar