Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Trebnje in odgovor obravnavane osebe

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Alojzij Kastelic kot župan Občine Trebnje (uradna oseba) je sam sebe predlagal kot primernega kandidata za člana senata za reševanje pritožb zoper policiste. S takšnim ravnanjem ni spoštoval določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki nalaga dolžno ravnanje, ko se uradna oseba znajde v nasprotju interesov.
  • Alojzij Kastelic je vedel, da je v kazenskem postopku, pa je kljub temu navedel neresnične podatke uslužbenki Občine Trebnje in Ministrstvu za notranje zadeve, da izpolnjuje pogoje iz poziva za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. To je ravnanje, ki krni ugled funkcije župana in je v nasprotju z integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Trebnje in odgovor obravnavane osebe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar