Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK objavila ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na seji 20. 9. 2012 sprejel Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma kršitev ZIntPK župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica pri podaji predlogov za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.

Komisija ugotavlja:

  • Alojzij Kastelic kot župan Občine Trebnje (uradna oseba) je samega sebe predlagal kot primernega kandidata za člana senata za reševanje pritožb zoper policiste. S takšnim ravnanjem ni spoštoval določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki nalaga dolžno ravnanje, ko se uradna oseba znajde v nasprotju interesov.
  • Alojzij Kastelic je vedel, da je v kazenskem postopku, pa je kljub temu navedel neresnične podatke uslužbenki Občine Trebnje in Ministrstvu za notranje zadeve, da izpolnjuje pogoje iz poziva za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. To je ravnanje, ki krni ugled funkcije župana in je v nasprotju z integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

Župan Trebnjega Alojzij Kastelic je samega sebe predlagal kot predstavnika občine v senat za reševanje pritožb zoper policiste, čeprav je vedel, da ne izpolnjuje pogojev, saj je bila v tistem času zoper njega že vložena pravnomočna obtožnica. To pomembno dejstvo je Alojzij Kastelic v svoji kandidaturi notranjemu ministrstvu zamolčal oziroma posredoval neresnične podatke. Minister za notranje zadeve je Alojzija Kastelica kasneje dejansko imenoval v senat. S tem je obtoženi Alojzij Kastelic dobil možnost opravljanja nadzora nad delom policistov z območja PU Novo mesto, torej tistih policistov, ki ga preiskujejo zaradi suma storitve kaznivih dejanj. Po mnenju komisije je to posebej relevantna okoliščina in bi lahko pomenila pritisk na delo policistov. Minister za notranje zadeve je Alojzija Kastelica letos poleti na njegovo željo razrešil kot člana senata.

Sprejeti dokument je skupaj z odgovorom obravnavane osebe objavljen na spletnih straneh komisije v rubriki Odločitve in mnenja komisije – Zaključne ugotovitve.

KPK objavila ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar