Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ustvarjalni natečaj KPK za osnovne šole »Povej z majico«

Cilj Ustvarjalnega natečaja za osnovne šole »Povej z majico« je vzpodbuditi mladostnike k razmišljanju o vsebinah, povezanih z vrednotami kot so poštenost, pravičnost, enakost in integriteta posameznika, o posledicah, do katerih lahko pride, kadar posameznik in družba teh vrednot ne spoštujeta in razvijata, ter ključno – razvijati sposobnost razumevanja in reševanja etičnih vprašanj, s katerimi se mladostniki vsakodnevno soočajo ter razumevanja teh vsebin v družbenih dogajanjih.

Opis in izvedba javnega natečaja:

Osnovne šole, ki se bodo prijavile na natečaj, bodo vsaj eno šolsko uro pri predmetu Državljanska vzgoja in etika, ki je del rednega učnega načrta za učence osmih razredov, namenile področju integritete posameznika in njegovim temeljnih vrednotam v (so)odvisnosti s pojavom korupcije v družbi. Učenci bodo nato svoja razmišljanja o predavanih vsebinah v poljubni tehniki izrazili pri predmetu Likovna vzgoja, in sicer v obliki grafita, kratke misli, slogana, besedne zveze, izjave (vendar ne več kot 140 znakov), preproste skice, kombinacije omenjenega, pri čemer je edina omejitev uporaba črno/bele tehnike na formatu A4. Izbira tehnike na ocenjevanje ne vpliva, saj so vse tehnike enakovredne.

Šole bodo nato same izbrale pet (5) najbolj izvirnih, domiselnih in sporočilnih izdelkov ter jih do 31. 10. 2012 (datum prejema pošte) posredovale Komisiji za preprečevanje korupcije na naslov Dunajska 56, 1000 Ljubljana s pripisom »Ustvarjalni natečaj za osnovne šole »Povej z majico« – NE ODPIRAJ!«. Oddana dela morajo biti primerno embalirana in zaščitena, opremljena z imenom in priimkom avtorja, nazivom dela ter podatki o mentorju.
Ločeno bo Komisija za preprečevanje korupcije imenovala posebno natečajno komisijo, ki jo bodo sestavljali predstavniki različnih strok. Ta bo izmed vseh prispelih – po kriterijih, ki jih bo določila sama – izbrala dvanajst (12) izdelkov, ki bodo uporabljeni za tisk na majice in koledarje, objavljeni v publikacijah Komisije za preprečevanje korupcije ter razstavljeni na različnih lokacijah po Sloveniji. Majice in koledarji bodo razdeljeni med sodelujoče ter – ob posebnih priložnostih – visokim domačim in tujim predstavnikom držav ali institucij. Učencem, avtorjem del, in njihovim mentorjem bodo podeljena posebna priznanja.
Kdo se lahko prijavi/upravičenci:
 
Na javni natečaj se lahko prijavi vsaka osnovna šola s sedežem v Republiki Sloveniji. Na javnem natečaju lahko osnovne šole konkurirajo samo z izdelki učencev osmega (8.) razreda devetletke. Prijavljeni se strinjajo, da Komisija za preprečevanje korupcije za predhodno navedene namene avtorska dela uporabi brezplačno.
Čas poteka javnega natečaja:
 
Javni natečaj poteka od 10. 9. 2012 do 28. 9. 2012.
Rok za prijave:
 
Na javnem natečaju lahko sodelujejo vsi upravičenci, ki bodo do 28. 9. 2012 skladno s pogoji natečaja Komisiji za preprečevanje korupcije na elektronski naslov e-mail poslali prijavo, s katero bodo izrazili interes za sodelovanje na javnem natečaju.
Kontaktna oseba:
Kontaktna oseba za dodatne informacije o natečaju je Mojca Beliš, dosegljiva na tel. št. 01 400 57 10 oziroma na elektronskem naslovu e-mail .
Ustvarjalni natečaj KPK za osnovne šole »Povej z majico«
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar