Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 18. 10. 2005

Pojasnilo številka 86

Funkcionarjevi otroci, starši in druge osebe štejejo med družinske člane funkcionarja v smislu 2. alinee 2. člena ZPKor le, če živijo s funkcionarjem v skupnem gospodinjstvu. V primeru, da navedene osebe živijo na istem naslovu kot funkcionar, lahko v postopku javnega naročanja izkažejo svoje ločeno gospodinjstvo s potrdilom, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti.

Pojasnilo številka 85

Župan, ki poklicno opravlja svojo funkcijo, ne sme samostojno ali v delovnem razmerju opravljati druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka, v smislu 1. odstavka 19. člena ZPKor. V smislu 1. odstavka 28. člena ZPKor občina lahko posluje prek javnih naročil s samostojnim podjetnikom, katerega nosilec dejavnosti je družinski član funkcionarja v primerih naročil male vrednosti, če[…]

Pojasnilo številka 84

Javno podjetje Komunala Novo mesto v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil z Zavarovalnico Tilia, d.d. Novo mesto, katere predsednik uprave je hkrati član nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Novo mesto. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor ni pristojna za izdajo dovoljenja za poslovanje[…]

Pojasnilo številka 83

Sredstva občinskega proračuna, namenjena odpiranju novih delovnih mest, izdelavi projektne dokumentacije in kritju stroškov investicijskih programov, predstavljajo državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor v povezavi s 3. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02), do katere poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor niso upravičeni.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar