Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 84

Javno podjetje Komunala Novo mesto v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil z Zavarovalnico Tilia, d.d. Novo mesto, katere predsednik uprave je hkrati član nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Novo mesto. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor ni pristojna za izdajo dovoljenja za poslovanje po 2. odstavku 28. člena ZPKor Javnemu podjetju Komunala Novo Mesto in Zavarovalnici Tilia, d.d., Novo Mesto.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitve poslovanja na pobudo javnega podjetja Komunala Novo mesto na seji dne 18.10.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 84

  • Javno podjetje Komunala Novo mesto v smislu 2. odstavka 28. člena ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil z Zavarovalnico Tilia, d.d. Novo mesto, katere predsednik uprave je hkrati član nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Novo mesto.
  • Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor ni pristojna za izdajo dovoljenja za poslovanje po 2. odstavku 28. člena ZPKor Javnemu podjetju Komunala Novo Mesto in Zavarovalnici Tilia, d.d., Novo Mesto.

Obrazložitev

Komunala Novo mesto je zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) za pojasnilo, ali lahko kot najugodnejšo ponudnico v javnem naročilu izbere Zavarovalnico Tilia, d.d., katere predsednik uprave je hkrati član nadzornega sveta javnega podjetja Komunala.

28. člen ZPKor v 2.odstavku določa, da naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih ne smejo prek javnega naročila poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je posameznik, ki je član organa upravljanja ali nadzornega organa tega naročnika:

  • član poslovodnega organa,
  • imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu poslovnega subjekta v višini več kot 20%.

Iz navedene zakonske omejitve je razvidno, da je podana omejitev poslovanja prek javnih naročil med naročnikom, v katerem je posameznik član organa upravljanja ali nadzornega organa in poslovnim subjektom, katerega predsednik uprave je hkrati tudi član nadzornega organa ali organa upravljanja naročnika.

V konkretnem primeru javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o., ko je član nadzornega sveta hkrati predsednik uprave Zavarovalnice Tilia d.d., to javno podjetje po 2. odstavku 28. člena ZPKor ne sme poslovati prek javnih naročil z navedeno zavarovalnico, ne glede na to, da nastopa v javnih naročilih kot najugodnejši ponudnik.

Pete odstavek 28. člena ZPKor dovoljuje Komisiji izdajo dovoljenja za poslovanje v posamičnem javnem naročilu le subjektom iz prvega odstavka, ne pa tudi iz drugega odstavka 28. člena ZPKor.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 84
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar