Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 13. 09. 2005

Pojasnilo številka 79

Gospodarska družba Perenič svetovanje d.o.o., Ljubljana ne šteje več med poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor, zaradi česar lahko pridobiva državno pomoč v smislu 30. člena ZPKor.

Pojasnilo številka 77

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor med naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih in poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega ali upravljavskega deleža preko 20%, ne velja v primeru naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar