Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 06. 07. 2005

Pojasnilo številka 66

Naročila male vrednosti, katerih vrednost posamičnega ali mesečnega naročila je manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, so izvzeta iz omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor in zanje ni potrebno dovoljenje Komisije za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena. Pogodbe o oddaji javnih naročil, sklenjene pred[…]

Pojasnilo številka 65

Občinski svetnik, ki je nepoklicni funkcionar, lahko opravlja samostojno ali v delovnem razmerju poklicno ali drugo dejavnost, namenjeno pridobivanju dohodka. Občina kot javni naročnik, lahko posluje s samostojnim podjetnikom ali gospodarsko družbo, v katerem je funkcionar ali njegov družinski član imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% prek javnih naročil le v primeru naročil[…]

Pojasnilo številka 64

Sredstva subvencij države ali občine na področju veterinarskih uslug, kot so subvencije za osemenjevanje krav, ki štejejo med državne pomoči, lahko pridobivajo le kmetije in kmetijska gospodarstva, ostali poslovni subjekti iz 28. člena ZPKor pa v smislu 30. člena ZPKor do njih niso upravičeni. Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, brez dovoljenja Komisije[…]

Pojasnilo številka 63

Naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo brez dovoljenja Komisije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor poslovati preko javnih naročil s poslovnima subjektoma Vasa 90, d.o.o., in Ambulanta splošne medicine Peternelj, d.o.o., ki sta na seznamu poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor. Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor[…]

Pojasnilo številka 62

Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1. odstavku 28. člena ZPKor velja za javne naročnike, ne glede na njihov sedež in za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža več kot 20%. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko na predlog naročnika dovoli poslovanje s poslovnim subjektom[…]

Načelno mnenje številka 22

Omejeno sodelovanje ponudnikov z naročniki pri pripravi razpisne dokumentacije za kompleksnejša javna naročila ob pogojih: da ne gre za komunikacijo o temeljnih vidikih javnega naročila in da so informacije, pridobljene na ta način, zagotovljene vsemzainteresiranim ponudnikom, ki zahtevajo razpisno dokumentacijo, ne izpolnjuje znakov korupcije po 3. alinei prvega odstavka 2. člena ZPKor, saj ne gre[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar