Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 62

Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1. odstavku 28. člena ZPKor velja za javne naročnike, ne glede na njihov sedež in za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža več kot 20%. Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko na predlog naročnika dovoli poslovanje s poslovnim subjektom za konkretno javno naročilo, če ugotovi, da občinski svetnik ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) v zadevi omejitve poslovanja na podlagi vloge občine Cerklje na seji dne 6.7.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 62

  • Omejitev poslovanja prek javnih naročil po 1. odstavku 28. člena ZPKor velja za javne naročnike, ne glede na njihov sedež in za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža več kot 20%.
  • Komisija za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko na predlog naročnika dovoli poslovanje s poslovnim subjektom za konkretno javno naročilo, če ugotovi, da občinski svetnik ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Obrazložitev

Občina Cerklje je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo ali občinski svetniki, ki imajo registrirano dejavnost, ne morejo opravljati posla v nobeni od občin izven svojega območja, kljub temu, da ne morejo vplivati na oddajo posla.

Po 1. odstavku 28. člena ZPKor naročniki, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih, ne smejo prek javnih naročil poslovati s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar ali njegov družinski član posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu v višini več kot 20%.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena velja za vse poslovne subjekte, v katerih je funkcionar, opredeljen v 2. in 3. členu ZPKor, imetnik poslovnega deleža v tem poslovnem subjektu v višini več kot 20% in za vse naročnike, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih ne glede na sedež naročnika ali poslovnega subjekta in ne glede na to, v katerem organu opravlja funkcionar svojo funkcijo.

Na podlagi 5. odstavka 28. člena ZPKor lahko Komisija dovoli naročnikom za konkretno javno naročilo poslovanje s poslovnim subjektom, če ugotovi, da funkcionar ne more vplivati na sprejem odločitve o oddaji javnega naročila.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 62
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar