Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 66

Naročila male vrednosti, katerih vrednost posamičnega ali mesečnega naročila je manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, so izvzeta iz omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor in zanje ni potrebno dovoljenje Komisije za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena. Pogodbe o oddaji javnih naročil, sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004, ostanejo v veljavi, ne glede na vrednost oddanega javnega naročila.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št.105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi omejitev poslovanja v naročilih male vrednosti na podlagi zaprosila Veterinarske uprave Republike Slovenije na seji dne 6.7.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 66

  • Naročila male vrednosti, katerih vrednost posamičnega ali mesečnega naročila je manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, so izvzeta iz omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena ZPKor in zanje ni potrebno dovoljenje Komisije za preprečevanje korupcije v smislu 5. odstavka 28. člena.
  • Pogodbe o oddaji javnih naročil, sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004, ostanejo v veljavi, ne glede na vrednost oddanega javnega naročila.

Obrazložitev

Veterinarska uprava Republike Slovenije je Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju Komisija) zaprosila za pojasnilo, ali je v primerih naročil male vrednosti, ko posamično ali mesečno naročilo ne dosega ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, potrebno pridobiti dovoljenje Komisije v smislu ZPKor. Sprašuje tudi, ali določbe ZPKor vplivajo na pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo zakona.

ZPKor v 1. odstavku 28. člena dovoljuje poslovanje prek javnih naročil naročnikom, ki poslujejo po predpisih o javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v katerih je funkcionar imetnik poslovnega deleža v višini več kot 20% v primerih naročil male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna, ki znaša za naročanje blaga in storitev 833.000 tolarjev, za gradnje pa 1.666.000 tolarjev.

Navedena zakonska izjema od splošne prepovedi pomeni, da naročnik lahko odda naročilo male vrednosti, ki ne presega limita ene dvanajstine vrednosti, poslovnemu subjektu iz seznama poslovnih subjektov po 1. odstavku 28. člena ZPKor.

Omejitve poslovanja, določene v 28. členu ZPKor ne veljajo za poslovanje na podlagi pogodb o oddaji javnega naročila, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo ZPKor, to je pred 30.1.2004 ali pred funkcionarjevim nastopom funkcije, ne glede na vrednost oddanega javnega naročila, kar pomeni, da pogodbe, sklenjene pred navedenimi datumi, ostanejo v veljavi.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 66
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar