Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 05. 04. 2005

Načelno mnenje številka 15

Ravnanje zdravnikov v javnih zdravstvenih zavodih, ko opravljajo poleg svojih službenih obveznosti v službenih prostorih s službenimi sredstvi in v službenem času še raziskave tako: da jih opravljajo za potrebe proizvajalca ali trgovca medicinske opreme oz. zdravil in sprejmejo na tej osnovi za svoje delo osebno plačilo, nagrado ali kakršnokoli drugo neposredno ali posredno ugodnost,[…]

Načelno mnenje številka 14

Direktorica galerije, ki je kot funkcionarka sprejela umetniško sliko v vrednosti več sto tisoč tolarjev v svojo last in posest od umetnika, ki je razstavljal svoja dela v galeriji in za katerega je napisala tudi kritiko, je darilo sprejela v zvezi s svojim delom. S sprejemom darila je kršila 24. člen Zakona o preprečevanju korupcije,[…]

Pojasnilo številka 23

Izjava poslovnega subjekta – ponudnika v postopku javnega naročanja, iz katere je razvidno, da v tem poslovnem subjektu funkcionar oziroma njegov družinski član ni udeležen kot posredni ali neposredni imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic v višini več kot 20%, je dopustna, ker se z njo lahko prepreči kršitev 1.odstavka 28.člena ZPKor o omejitvi[…]

Pojasnilo številka 22

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije se na podlagi 2. odstavka 3. člena uporabljajo za direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, za zavod pa velja obveznost predložitve seznama oseb s podatki o nastopu in prenehanju funkcije v smislu 33. in 50. člena ZPKor.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar