Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 09. 03. 2005

Pojasnilo številka 14

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Najvišja vrednost posamičnega naročila ali mesečnega naročila v primerih oddaje blaga ali storitev po Zakonu o izvrševanju proračuna[…]

Pojasnilo številka 12

Določbe tretjega in četrtega poglavja ter prehodne in končne določbe Zakona o preprečevanju korupcije veljajo za člane individualnih ali kolektivnih poslovodnih organov v javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih, javnih agencijah in gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije, ki jih je imenovala Vlada Republike Slovenije, med katere štejeta tudi direktor Javnega podjetja Kontrola zračnega[…]

Pojasnilo številka 11

Omejitev poslovanja prek javnih naročil v smislu 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za direktorja javnega zavoda, ki ga je imenoval svet javnega zavoda, kar se smiselno uporablja tudi za njegove družinske člane.

Pojasnilo številka 10

Članstvo v nadzornem odboru občine in članstvo v svetu javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, je medsebojno združljivo. Funkciji člana občinskega sveta in člana sveta javnega zavoda ali javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, sta medsebojno združljivi.

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar