Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Pojasnilo številka 14

Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Najvišja vrednost posamičnega naročila ali mesečnega naročila v primerih oddaje blaga ali storitev po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03, ZIPRS0405) znaša 833.000 tolarjev, kar pomeni, da mesečna naročila, če se ponavljajo vsak mesec skozi vse leto, v enem letu ne smejo preseči vrednosti deset milijonov tolarjev.

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, ZPKor) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na podlagi zaprosila občine Lendava na seji dne 9.3.2005 sprejela naslednje

Pojasnilo številka 14

  • Omejitev poslovanja po 1. odstavku 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne velja za naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
  • Najvišja vrednost posamičnega naročila ali mesečnega naročila v primerih oddaje blaga ali storitev po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03, ZIPRS0405) znaša 833.000 tolarjev, kar pomeni, da mesečna naročila, če se ponavljajo vsak mesec skozi vse leto, v enem letu ne smejo preseči vrednosti deset milijonov tolarjev.

Obrazložitev

Občina Lendava je Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosila za pojasnilo, kako razumeti 1.odstavek 28.člena ZPKor v delu, ki se nanaša na naročila male vrednosti. Sprašuje ali je pravilna razlaga, da javno naročilo, izvedeno enkrat v letu, lahko doseže znesek 833.000 tolarjev oziroma, če se ponavlja vsak mesec po 833.000 SIT, v enem letu vrednost 10 milijonov tolarjev.

1.odstavek 28.člena ZPKor določa omejitev poslovanja prek javnih naročil, iz katerih izvzema naročila male vrednosti, če je ocenjena vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti, določene z zakonom o izvrševanju državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03, ZIPRS0405) v 20.členu določa najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, ki znašajo za oddajo blaga in storitev 10 milijonov tolarjev, za gradnje pa 20 milijonov tolarjev. Izhajajoč iz navedenih vrednosti, znaša vrednost ene dvanajstine naročila 833.000 tolarjev za oddajo blaga in storitev ter 1.666.000 tolarjev za gradnje.

ZPKor v 1.odstavku 28.člena dovoljuje poslovanje v primerih, da je vrednost posamičnega ali mesečnega naročila manjša od ene dvanajstine vrednosti po ZIPRS0405, kar za blago in storitve predstavlja 833.000 tolarjev. Navedena vrednost je najvišja vrednost, ki jo sme doseči posamično ali pa mesečno naročilo. Ob upoštevanju te vrednosti lahko mesečna naročila za oddajo blaga in storitev, če se ponavljajo vsak mesec skozi vse leto, v enem letu dosežejo vrednost, ki ne sme presegati deset milijonov tolarjev.

Drago Kos

Predsednik

Pojasnilo številka 14
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar