Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za februar 2024

Senat Komisije je februarja 2024 na 3 rednih in 2 dopisnih sejah obravnaval 17 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:

  • Kadrovski načrt Komisije,
  • sum nezdružljivosti funkcij funkcionarja in
  • ugotovljena korupcijska tveganja in priporočila vladi v zvezi s službenimi potmi uslužbenk MJU v New York.

Ob tem v poročilu navajamo še 3 zaključene postopke, o začetku katerih je bila javnost že obveščena, in sicer glede:

  • sodne potrditve ugotovitev Komisije o kršitvi integritete nekdanje županje Trbovelj,
  • suma nepravilnosti pri suspenzu vzgojiteljice Vrtca Radenci in
  • suma nepravilnosti pri prodaji občinskih stanovanj Občine Ruše.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu:  Poročilo o delu Komisije za februar 2024.

Poročilo o delu Komisije za februar 2024
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar