Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za maj 2023

Senat Komisije je maja 2023 na dveh rednih in dveh dopisnih sejah obravnaval 22 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:

  • sprejem Letnega poročila in Ocene stanja Komisije za leto 2022,
  • dve kršitvi določb o prepovedi oziroma omejitvah poslovanja v določenih občinah in
  • sum kršitev nasprotja interesov na določeni osnovni šoli.

Ob tem v poročilu navajamo še tri zaključene postopke, o katerih je bila javnost že seznanjena, in sicer v zvezi s:

  • sumom nepravilnosti v Sava turizem, d. d.
  • sumom prejemanja nedovoljenih daril nekdanjega kmetijskega ministra in
  • kršitvijo integritete nekdanjega župana Občine Izola Danila Markočiča.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo o delu Komisije za maj 2023.

Poročilo o delu Komisije za maj 2023
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar