Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za oktober 2023

Senat Komisije je oktobra 2023 na 3 rednih sejah obravnaval 18 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:

  • seznanitev senata o odpravi nezdružljivosti funkcij pri štirih poslancih,
  • sum kršitve iz pristojnosti Komisije pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića,
  • sprejem priročnika celostne grafične podobe Komisije in
  • osnutka prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.

Ob tem v poročilu navajamo še 4 zaključene postopke, o začetku katerih je bila javnost že obveščena, in sicer glede:

  • sumov nepravilnosti na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana,
  • nasprotja interesov pri županu Občine Moravče Milanu Balažicu,
  • sumov nezdružljivosti opravljanja funkcije funkcionarke Mestne občine Nova Gorica in
  • suma nepravilnosti pri razpisu za nakup strojev za razminiranje.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo o delu Komisije za oktober 2023.

Poročilo o delu Komisije za oktober 2023
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar