Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za november 2023

Senat Komisije je novembra 2023 na 3 rednih in 2 dopisnih sejah obravnaval 17 zadev in opravil razgovore s 6 vabljenimi osebami. Od obravnavanih zadev v poročilu izpostavljamo:

  • sum kršitve integritete uradne osebe Občine Izola
  • sum nedovoljenega lobiranja predstavnika Gospodarske zbornice Slovenija in
  • uvedbo preiskave zoper nekdanjo ministrico za javno upravo.

Ob tem v poročilu navajamo še 2 zaključena postopka, o začetku katerih je bila javnost že obveščena, in sicer glede:

  • uvedbe preiskave zoper predsednika vlade in
  • suma nasprotja interesov državne sekretarke MOPE.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo o delu Komisije za november 2023.

Poročilo o delu Komisije za november 2023
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar