Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za julij 2023

Senat Komisije je julija 2023 na eni redni in dveh dopisnih sejah obravnaval 13 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:

  • sum kršitev določb glede dolžnega izogibanja nasprotju interesov v določenem javnem zavodu in
  • Analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva.

Ob tem v poročilu navajamo še zaključena postopka, o katerih je bila javnost že seznanjena, v zvezi s sumi nepravilnosti:

  • pri nakupu poslovnih prostorov pravosodnih organov v Celju in
  • v postopku izbire članov uprave SID banke.

Celotno mesečno poročilo je dostopno tu: Poročilo o delu Komisije za julij 2023.

Poročilo o delu Komisije za julij 2023
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar