Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Z Letnim poročilom in Oceno stanja Komisije 2022 se je seznanil Odbor za pravosodje

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in njegov namestnik David Lapornik sta danes v Državnem zboru RS članom Odbora za pravosodje predstavila Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2022. V razpravi so udeleženci seje Odbora namenili pozornost tudi izzivom, s katerimi se pri svojem delu sooča Komisija.

Namestnik predsednika Komisije David Lapornik in predsednik Komisije dr. Robert Šumi. Foto: Matija Sušnik / DZ RS
Namestnik predsednika Komisije David Lapornik in predsednik Komisije dr. Robert Šumi. Foto: Matija Sušnik / DZ RS

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi je iz dokumentov, ki ju je senat Komisije sprejel na 16. seji 5. maja 2023, naslovil izpostavljena najbolj problematična področja iz pristojnosti Komisije po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK): področja integritete, nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja, pri čemer je še posebej poudaril določene zakonske pomanjkljivosti (na katere na Komisiji vseskozi opozarjamo) in pomen upoštevanja pravnomočnih ugotovitev o kršitvah zlasti integritete. Omenil je tudi napredek pri informatizaciji in digitalizaciji Komisije. Zaključil pa je, tako kot je začel, s pomenom medsebojnega sodelovanja vseh akterjev družbeno-političnega življenja na poti do učinkovitejšega dela na področju preprečevanja korupcije ter krepitve integritete in transparentnosti v družbi, s tem pa tudi pravne države. Sogovorniki so se opredelili tudi do (ne samo v letu 2022, ampak tudi v letošnjem letu aktualnih) prenove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, Zakona o zaščiti prijaviteljev, poznavanja določb ZIntPK (zlasti na lokalni ravni) in njegove morebitne prihodnje novelacije ter dela Komisije na področju zdravstva. Prisotni so se strinjali, da potrebujemo spremembe na bolje, kar se tiče obravnavanih tematik.

Komisija je dokumenta letos 5. junija že predstavila predsednici Državnega zbora mag. Urški Klakočar Zupančič, 14. junija Državnemu svetu in 23. junija predsednici republike Slovenije Nataši Pirc Musar.

Z Letnim poročilom in Oceno stanja Komisije 2022 se je seznanil Odbor za pravosodje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar