Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik Komisije predstavil Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predsednici republike

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) v sestavi predsednik dr. Robert Šumi ter namestnika predsednika Simon Savski in David Lapornik je danes predal Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar. To je bila prva predstavitev omenjenih dokumentov aktualni predsednici od nastopa njene funkcije.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je predsednici republike Nataši Pirc Musar predstavil in predal Letno poročilo in Oceno stanja 2022. Foto: Bor Slana / STA
Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je predsednici republike Nataši Pirc Musar predstavil in predal Letno poročilo in Oceno stanja 2022. Foto: Bor Slana / STA
Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je predsednici republike Nataši Pirc Musar predstavil in predal Letno poročilo in Oceno stanja 2022. Foto: Bor Slana / STA
Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi je predsednici republike Nataši Pirc Musar predstavil in predal Letno poročilo in Oceno stanja 2022. Foto: Bor Slana / STA

Po predaji dokumentov predsednici Državnega zbora v začetku meseca in predstavitvi prejšnji teden v Državnemu svetu so se o vsebini obeh publikacij, ki ju je senat Komisije sprejel 5. maja letos, predstavniki Komisije pogovarjali še s predsednico republike. Naslovili so najbolj problematična področja, za katera smo na Komisiji pristojni v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) – to so področja integritete, nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja. Dotaknili pa so se tudi pereče problematike nespoštovanje odločitev Komisije in priporočil.

Dotaknili so se tudi prenove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, priporočil GRECA in primerjave dela Komisije s podobnimi institucijami v tujini (npr. Francija). V zvezi s tem so se prisotni strinjali, da nas v učinkovitem preprečevanju korupcije prehitevajo druge, nam podobne države, zato so se v tem oziru zavzeli za širjenje aktivnosti za krepitev integritete v družbi, pri čemer je, kot poudarjamo, pomembno medsebojno sodelovanje vseh družbeno političnih akterjev.

Predsednica republike je ob tej priložnosti podprla nadaljnje delovanje Komisije v prizadevanjih za krepitev pravne države, integritete in etičnosti ter izpostavila dosedanje odlično sodelovanje med institucijama. Prepričana je, da korupcija predstavlja resno grožnjo za družbo, pravno državo, gospodarski razvoj in pravičnost ter da lahko ima škodljive učinke na vse sfere družbenega življenja, vključno z gospodarstvom, politiko, javno upravo, pravosodjem in zasebnim sektorjem. Za ohranjanje zaupanja ljudi v institucije je po mnenju predsednice zato ključno vzpostavljanje etičnih standardov in integritete v družbi. “Za preprečevanje korupcije je treba izvajati celovite ukrepe z ustrezno zakonodajo, ki krepi neodvisnost nadzornih institucij, močno civilno družbo, spodbuja etično ravnanje v javnem in zasebnem sektorju ter osvešča javnost o škodljivih posledicah korupcije,” je dejala predsednica republike. 

Sogovorniki so zaključili, da si moramo za pošteno, odgovorno in transparentno družbo prizadevati vsi in tako vsi skupaj prispevati k preprečevanju korupcije. 

Predsednik Komisije predstavil Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predsednici republike
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar