Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Namestnika predsednika Komisije Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predstavila v Državnem svetu

Namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) Simon Savski in David Lapornik sta danes v Državnem svetu (DS) na 6. izredni seji Komisije za državno ureditev predstavila Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2022. Dotaknila sta se tudi izzivov, s katerimi se pri svojem delu sooča Komisija.

Simon Savski in David Lapornik na 6. izredni seji Komisije za državno ureditev
Simon Savski in David Lapornik na 6. izredni seji Komisije za državno ureditev

Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2022 je senat Komisije sprejel na 16. seji 5. maja 2023. Kot že leto poprej Komisija v dokumentih kot najbolj problematična področja, za katera je pristojna v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), izpostavlja področja integritete, nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja. Še vedno žal izstopa tudi nespoštovanje odločitev Komisije in priporočil, zato sta namestnika poudarila pomen medsebojnega sodelovanja vseh akterjev družbeno političnega življenja. Sodelovanje vseh je ključ do učinkovitejšega dela na področju preprečevanja korupcije in krepitve integritete v družbi, s tem pa tudi pravne države.

Lapornik in Savski sta izpostavila nekaj ključnih projektov, ki jih trenutno vodimo na Komisiji, in sicer od projekta prenove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, dolgoročnega projekta Integriteta: skupni cilj generacij, do Analize delovanja javnega sektorja na področju zdravstva, ki je v zaključni fazi, informatizacije, sodelovanja z lokalno skupnostjo in gospodarstvom.

Kot sta zaključila namestnika, Komisija dela uspešno, postati pa mora še učinkovitejša. S svojim delovanjem predvsem nadaljuje z utrjevanjem lastne vloge kot preventivnega organa za krepitev integritete v družbi, saj je ta predpogoj za zaupanje. Kot sta še poudarila Savski in Lapornik, se politika žal še vedno ne odziva na pobude Komisije po enotni ureditvi instituta nezdružljivosti funkcij, nedorečen ostaja način prikaza sprememb premoženjskega stanja, popravke potrebuje institut lobiranja, treba je določiti sankcije za kršitve integritete in sankcije za neupoštevanje priporočil Komisije. Prav zato si bomo na Komisiji še naprej prizadevali, da se standardi, za katere smo pristojni, uveljavijo tudi v praksi, saj so danes še vedno prepogosto razumljeni kot nadstandard.

Namestnika predsednika Komisije Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predstavila v Državnem svetu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar