Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Senat Komisije Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predstavil predsednici Državnega zbora

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes predsednici Državnega zbora (DZ) RS mag. Urški Klakočar Zupančič predstavil in predal Letno poročilo in Oceno stanja Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022. Na srečanju so predsednik Komisije dr. Robert Šumi ter namestnika Simon Savski in David Lapornik skupaj s predsednico DZ pregledali tudi preteklo sodelovanje od uvodnega srečanja ob lanski predstavitvi publikacij in preverili možnosti sodelovanja tudi v prihodnje, zlasti na področju usposabljanj.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič (Foto: Matija Sušnik)
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič (Foto: Matija Sušnik)

Letno poročilo in Oceno stanja za leto 2022 je senat Komisije sprejel na 16. seji 5. maja 2023. Kot že leto poprej Komisija v dokumentih kot najbolj problematična področja, za katera je pristojna v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), izpostavlja področja integritete, nasprotja interesov, nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja. Ker še vedno izstopa tudi nespoštovanje odločitev Komisije in priporočil, je senat v svoji predstavitvi publikacij predsednici DZ izpostavil pomen prizadevanj Komisiji po medsebojnem sodelovanju, da bo pri svojem delu preprečevanja korupcije in krepitve integritete v družbi, s tem pa tudi pravne države, še bolj učinkovita.

Predsednik Komisije dr. Šumi in predsednica DZ mag. Klakočar Zupančič sta se strinjala, da Komisija dela dobro. “Za še bolj učinkovito delo pa so mogoče potrebne določene zakonske spremembe, predvsem pa, da bi se naša priporočila v praksi, če že ne upoštevala, pa vsaj dolžno obravnavala,” je izpostavil dr. Šumi. Predsednica DZ mag. Klakočar Zupančič je ocenila, da je bil narejen pomemben korak naprej na področju ignorance Komisije s strani državnih organov. “Dejansko je Komisija spoznana za zelo pomembnega partnerja, kot institucija, katere vloga je izjemno pomembna, da v Sloveniji vzdržujemo stanje transparentnosti in integritete,” je poudarila mag. Klakočar Zupančič. Sogovornika sta se dotaknila tudi preprečevanja korupcijskih tveganj in dostojnih plačil funkcionarjev ter pomena vzgoje in izobraževanja – že od najmlajših let – o vrednotah, ki jih delita na tem področju.

Senat Komisije Letno poročilo in Oceno stanja 2022 predstavil predsednici Državnega zbora
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar