Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Delegacija Komisije na bilateralnem obisku v Parizu

Delegacija Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) v sestavi predsednik dr. Robert Šumi, vodja Urada Komisije mag. Sonja Jelen ter svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje v Kabinetu Komisije mag. Jana Kulevska Črepinko so se ta teden v Parizu udeležili bilateralnega obiska Visoke oblasti za transparentnost javnega sektorja (HATVP) z namenom izmenjave izkušenj na področju nadzora premoženja, omejitev poslovanja, nasprotja interesov, “vrtljivih vrat” in lobiranja.

Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in predsednik HATVP Didier Migaud
Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in predsednik HATVP Didier Migaud
Delegaciji Komisije in HATVP med sestankom v Parizu

Delegaciji Komisije sta dobrodošlico izrekla predsednik HATVP Didier Migaud in generalna sekretarka Lise Gamgani. V nadaljevanju so se v duhu morebitnih prihodnjih strukturnih reform Komisije podrobneje seznanili z delovanjem in nalogami francoske organizacije. Ena od tematik pogovora je bila tako tudi institut prijave (in objave) premoženjskega stanja najvišjih funkcionarjev, dobre prakse s tega področja in izzivi, na katere so francoski kolegi naleteli tako v fazi sprejemanja predmetnega zakona kot v fazi njegove implementacije v praksi. Udeleženci srečanja so prepoznali veliko primerljivost področja dela Komisije in HATVP. Slednji namreč poleg premoženjskega stanja delujejo še na področjih nasprotja interesov, omejitev poslovanja, lobiranja, vrtljivih vrat, kršitve integritete in etike. Morda najbolj očitna razlika med organizacijama pa je, da so mnenja francoskih kolegov zavezujoča.

Predstavniki Komisije so obisk v Parizu izkoristili tudi za dogovore glede priprave in izvedbe konference, tehnični sestanek in plenarno zasedanje Evropske mreže za etiko javnega sektorja (ENPE), ki jih bo 4. in 5. oktobra letos gostila Komisija v Ljubljani. Naša država je od novembra lani namreč tudi formalno njena članica.

Delegacija Komisije na bilateralnem obisku v Parizu
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar