Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Month: avgust 2022

Predsednik Komisije zaposlenim v šolstvu ob začetku šolskega leta predstavil pomen integritete

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je ob začetku novega šolskega leta v tem tednu dvakrat nagovoril zaposlene v vzgoji in izobraževanju o pomenu integritete v procesu izobraževanja. Predsednik Komisije je o ključnem pomenu vzgojno-izobraževalnih ustanov v procesu krepitve integritete v družbi kot celoti in s tem v procesu krepitve pravne države[…]

Sklic 32. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 32. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 26. 8. 2022, ob 9.30[…]

Sklic 31. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 31. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 19. 8. 2022, ob 10.00[…]

Komisija zaključila postopek v zvezi z očitki pri zaposlovanju v Kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo anonimne prijave glede očitkov o zaposlitvi Maje Tašner Vatovec v Kabinetu ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Komisija ni potrdila kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato je postopek v zadevi ustavila. Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi[…]

Zaključen postopek v zvezi z revizijo Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije v primeru revizije Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Sporazum o medsebojnem sodelovanju). Komisija je ugotovila, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja,[…]

Sklic 30. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 30. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 11. 8. 2022, ob 10.00[…]

Poročilo o delu Komisije za julij 2022

V juliju 2022 je senat Komisije na dveh rednih sejah obravnaval 15 zadev, od katerih jih v poročilu izpostavljamo pet. Hkrati javnost obveščamo še o eni zadevi, o kateri je bila ta že seznanjena. V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za julij 2022. V tokratnem poročilu izpostavljamo naslednje zadeve: seznanitev[…]

Sklic 29. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 29. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 5. 8. 2022, ob 10.00[…]

Posodobljeni sistemski pojasnili o razkritju lastniške strukture pred sklenitvijo posla z javnim sektorjem in o protikorupcijski klavzuli

Komisija za preprečevanje korupcije je na 28. seji 20. julija 2022 sprejela dve posodobljeni sistemski pojasnili: Sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja, in Sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli. Pojasnili nadomeščata prejšnji pojasnili, izdani v letu 2012. Posodobitve obeh pojasnil so vezane na spremembe zakonodaje, na[…]

Ugotovitve Komisije glede nasprotja interesov pri Andreju Mešiču

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) objavlja pravnomočne Ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem mestnega svetnika in člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Murska Sobota (KMVVI) Andreja Mešiča. Ugotovila je, da se je obravnavana oseba s tem, ko je glasovala sama zase, znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov, in[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar