Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 30. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 30. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 11. 8. 2022, ob 10.00 uri, v prostorih Komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 29. seje senata Komisije
2. Obravnava Ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Osnutkov ugotovitev o konkretnem primeru
4. Predlog o spremembah in dopolnitvah Predloga za uvedbo postopka preiskave
5. Predlog Sklepa o vpogledu v spis
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
dr. Robert Šumi, predsednik

Sklic 30. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar