Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Zaključen postopek v zvezi z revizijo Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije v primeru revizije Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Sporazum o medsebojnem sodelovanju). Komisija je ugotovila, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, zato je primer predala Specializiranemu državnemu tožilstvu.

Komisija je predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave junija letos. Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da je bilo v postopku redne revizije zaznano, da bi pri Sporazumu o medsebojnem sodelovanju, ki je bil sklenjen 23. decembra 2020 med Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za infrastrukturo, Policijo in Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., lahko šlo za zaznavo znakov nasprotja interesov oziroma elementov korupcije. Komisija je v okviru postopka preučila Sporazum o medsebojnem sodelovanju in ostalo relevantno dokumentacijo. Ugotovila je, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti Komisije na področju nasprotja interesov, zato je postopek ustavila. Ker pa je bilo ugotovljeno, da iz zadeve izhajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, je Komisija prijavo odstopila v pristojno reševanje Specializiranemu državnemu tožilstvu.

Zaključen postopek v zvezi z revizijo Sporazuma o medsebojnem sodelovanju z namenom izboljšanja varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar