Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Poročilo o delu Komisije za julij 2022

V juliju 2022 je senat Komisije na dveh rednih sejah obravnaval 15 zadev, od katerih jih v poročilu izpostavljamo pet. Hkrati javnost obveščamo še o eni zadevi, o kateri je bila ta že seznanjena.

V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za julij 2022. V tokratnem poročilu izpostavljamo naslednje zadeve:

  • seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti dveh funkcionarjev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
  • seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti dveh funkcionarjev Ministrstva za zdravje,
  • sistemsko pojasnilo o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja,
  • sistemsko pojasnilo o protikorupcijski klavzuli,
  • sum kršitev integritete članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d. o. o. in
  • zaključen postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov nekdanjega predsednika Računskega sodišča.
Poročilo o delu Komisije za julij 2022
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar