Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Predsednik Komisije zaposlenim v šolstvu ob začetku šolskega leta predstavil pomen integritete

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je ob začetku novega šolskega leta v tem tednu dvakrat nagovoril zaposlene v vzgoji in izobraževanju o pomenu integritete v procesu izobraževanja.

Predsednik Komisije je o ključnem pomenu vzgojno-izobraževalnih ustanov v procesu krepitve integritete v družbi kot celoti in s tem v procesu krepitve pravne države spregovoril v ponedeljek zaposlenim na Osnovni šoli Gradec, danes pa na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica, kjer je v sodelovanju z Inšpektoratom za šolstvo in šport naslovil temo Integriteta, etičnost in profesionalnost učitelja. Skupno mu je prisluhnilo več kot sto slušateljev.

Kot pristojna za sistematično krepitev integritete v javnem sektorju in širši družbi je Komisija v preteklem obdobju v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS zasnovala dolgoročni projekt za krepitev integritete na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema z naslovom Integriteta: skupni cilj generacij. Ta predstavlja izhodišče za bolj integritetno družbo prihodnosti, most med trenutno prakso, v kateri integriteta še vedno pogosto velja za nadstandard, in prihodnostjo, kjer bo integriteta standard, kakršnega si slovenska družba zasluži.

Pomen integritete in vloge Komisije pri njeni krepitvi je predsednik Šumi izpostavil tudi v številki 3-4 letošnjega leta revije Vzgoja in izobraževanje s prispevkom »Naša družba si zasluži, da integriteta postane standard«.

Razkorak in vpliv integritete v razvitejših državah
Razkorak in vpliv integritete v razvitejših državah
Razkorak in vpliv integritete v manj razvitih državah
Razkorak in vpliv integritete v manj razvitih državah
Predsednik Komisije zaposlenim v šolstvu ob začetku šolskega leta predstavil pomen integritete
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar