Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Day: 11. 03. 2022

Odločitev glede neudeležbe na razgovoru pred Komisijo: Matej Oražem

Komisija je zoper kršitelja Mateja Oražma vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve šestega odstavka 15.a člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 1. alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 25. 2. 2022.  V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Matej Oražem[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Ingrid Mahnič

Komisija je zoper kršiteljico Ingrid Mahnič vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 2. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Ingrid Mahnič[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Daniel Cukjati

Komisija je zoper kršitelja Daniela Cukjatija vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po 3. alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Daniel Cukjati[…]

Odločitev o nezdružljivosti funkcij: Marko Virag

Komisija je zoper kršitelja Marka Viraga vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 29. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po tretji alineji drugega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 27. 1. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Marko[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar